Είστε εδώ

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Τ. Κ. Παπατσώνη, Άσκηση στον Άθω», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 104-106 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1963), σ. 379-380