Είστε εδώ

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Κυριάκου Μητσοτάκη, Παραλλαγές σε γαλάζιο και πράσινο», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 104-106 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1963), σ. 380-381