Είστε εδώ

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Αλεξ. Κοτζιά, Μια σκοτεινή υπόθεση, νουβέλλα», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 104-106 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1963), σ. 378-379