Είστε εδώ

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Κ. Ν. Χατζηπατέρα, Ο χαρακτήρ του Έλληνος», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 104-106 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1963), σ. 377-378