Είστε εδώ

Παπαχρόνης Λάμπρος, «Ο κινηματογράφος. À cause, à cause d' une femme», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 104-106 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1963), σ. 374-375