Είστε εδώ

Παπαχρόνης Λάμπρος, «Ο κινηματογράφος. Τερέζα Ντεσκερού», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 104-106 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1963), σ. 372-374