Είστε εδώ

Παπαχρόνης Λάμπρος, «Ο κινηματογράφος. Η υπεροχή», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 104-106 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1963), σ. 371-372