Είστε εδώ

Κύρου Κλείτος, «Προλογικό σημείωμα [Blaise Cendrars]», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 104-106 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1963), σ. 315-316