Είστε εδώ

Παπασιώπης Παύλος, «Η στοά», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 104-106 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1963), σ. 307-314