Είστε εδώ

Cendrars Blaise, «Η πρόζα του Υπερσιβηρικού και της μικρής Ιωάννας της Γαλλίας», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 104-106 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1963), σ. 316-319