Είστε εδώ

Σγουρός Σταύρος, «Είμαι ένας αριθμός», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 104-106 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1963), σ. 322