Είστε εδώ

Κόρφης Πέτρος, «Σαράντου Παυλέα, Ζεστή ομιλία, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 19 (Σεπτέμβριος 1956), σ. 779-781