Είστε εδώ

Σγουρός Σταύρος, «Οι ιστορίες και τα πράγματα», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 98 (Απρίλιος 1963), σ. 133