Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Δωρίδος Χρηστίδου, Το μονοπάτι, πεζογραφήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 102-103 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1963), σ. 283-284