Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Αντρέα Ιακωβίδη, Βιολέττες στη Βερενίκη, πεζογραφήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 102-103 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1963), σ. 284