Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Α. Α. Γεωργιάδη (Κυπρολέοντα), Εκ προμελέτης, νουβέλλα και άλλα διηγήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 102-103 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1963), σ. 283