Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Τάκη Κουφόπουλου, Η οδός, μικρές σύγχρονες ιστορίες», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 102-103 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1963), σ. 282