Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Νίνας Κοκκαλίδου-Ναχμία, Η κοιλάδα με τους άμπουλες, μυθιστόρημα», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 102-103 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1963), σ. 281-282