Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Νότη Ρυσσιάνου, Η Στάχτη, διηγήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 102-103 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1963), σ. 279-281