Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Βαγγέλη Γρατσέα, Γκρεμνός, νουβέλλα», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 101 (Ιούλιος 1963), σ. 237-238