Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Φαίδρου Μπαρλά, Η επίσκεψις, διηγήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 101 (Ιούλιος 1963), σ. 238