Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Χανά Χαΐμ, Εισόδια, μυθιστόρημα», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 101 (Ιούλιος 1963), σ. 236-237