Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Νέστορα Μάτσα, Κλειστοί ουρανοί, το χρονικό μιας γειτονιάς», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 101 (Ιούλιος 1963), σ. 236