Είστε εδώ

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Ν. Παπακωνσταντίνου, Ευγένιος Ονέγκιν, μετάφραση», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 94 (Δεκέμβριος 1962), σ. 431-432