Είστε εδώ

«Βιβλία που λάβαμε», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 94 (Δεκέμβριος 1962), σ. 432-433