Είστε εδώ

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Π. Παπασιώπη, Η αίθουσα, διηγήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 94 (Δεκέμβριος 1962), σ. 430-431