Είστε εδώ

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Γ. Χατζίνη, Η τέχνη είναι δύσκολη, δοκίμια», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 94 (Δεκέμβριος 1962), σ. 430