Είστε εδώ

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Κ. Ι. Δεδοπούλου, Οι άνθρωποι και τα οράματα, δοκίμια και μελέτες», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 94 (Δεκέμβριος 1962), σ. 428-430