Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Ο ποταμός Αλιάκμων», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 94 (Δεκέμβριος 1962), σ. 409-410