Είστε εδώ

Χαμπίπης Θάνος, «Θεσσαλικό», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 94 (Δεκέμβριος 1962), σ. 408