Είστε εδώ

Rilke Rainer Maria, «Η τρίτη ελεγεία του Ντουίνο», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 94 (Δεκέμβριος 1962), σ. 411-412