Είστε εδώ

Βασιλειάδης Σ.Ι., «Αντώνη Γ. Παπακωνσταντίνου, Κυνηγώντας τ' Άγνωστο, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 93 (Νοέμβριος 1962), σ. 389