Είστε εδώ

«Βιβλία που λάβαμε», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 93 (Νοέμβριος 1962), σ. 389-390