Είστε εδώ

Βασιλειάδης Σ.Ι., «Γιάννη Φύτρα, Αποστασία Νεκρών, νουβέλλα», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 93 (Νοέμβριος 1962), σ. 388-389