Είστε εδώ

Μαυρουδής Ε., «Δημ. Άναλι, Νεοελληνικά ποιητικά αναγνώσματα για μαθητές», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 89-90 (Ιούλιος-Αύγουστος 1962), σ. 293