Είστε εδώ

Κοτζιάς Αλέξανδρος, «Ενοικιάζεται δωμάτιο μετ' επίπλων», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 89-90 (Ιούλιος-Αύγουστος 1962), σ. 270-283