Είστε εδώ

Πάσχος Θανάσης, «Αισιοδοξία», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 89-90 (Ιούλιος-Αύγουστος 1962), σ. 283