Είστε εδώ

«#», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 89-90 (Ιούλιος-Αύγουστος 1962), σ. (εξώφυλλο)