Είστε εδώ

«Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, Προμηθέας Δεσμώτης», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 88 (Ιούνιος 1962), σ. (οπισθόφυλλο)