Είστε εδώ

«Κρατικά Λαχεία-Λαϊκό Λαχείο-Εθνικό Λαχείο», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 88 (Ιούνιος 1962), σ. (έσω οπισθόφυλλο)