Είστε εδώ

Robbe-Grillet Alain, «Ένας δρόμος για το μελλοντικό μυθιστόρημα», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 87 (Μάιος 1962), σ. 158-161