Είστε εδώ

Κότσιρας Γιωργής, «Επτά φωνές», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 87 (Μάιος 1962), σ. 153-157