Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Ένας αρχοντικός αυλόγυρος», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 87 (Μάιος 1962), σ. 162-164