Είστε εδώ

«#», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 87 (Μάιος 1962), σ. (εσώφυλλο)