Είστε εδώ

Mansfield Katherine, «Φύλλα άλμπουμ», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 86 (Απρίλιος 1962), σ. 121-124