Είστε εδώ

Αθανασούλης Κρίτων, «Στους πορτοκαλεώνες», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 86 (Απρίλιος 1962), σ. 105-106