Είστε εδώ

«#», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 86 (Απρίλιος 1962), σ. (εξώφυλλο)