Είστε εδώ

Μαυρουδής Ε., «Γκιγιώμ Απολλιναίρ, Ζώνη (μετ. Κλ. Κύρου), ανάτυπο», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 85 (Μάρτιος 1962), σ. 98