Είστε εδώ

Μαυρουδής Ε., «Γ. Π. Σαββίδη, Γιώργος Σικελιώτης ή η αγάπη για τον άνθρωπο, ανάτυπο», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 85 (Μάρτιος 1962), σ. 98