Είστε εδώ

«Βιβλία που λάβαμε», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 88 (Ιούνιος 1962), σ. 242-243